HOME


Asociace děkanů lékařských fakult ČR

Pro budoucnost české medicíny

STARÁME SEPřestože je společenská poptávka po lékařích, sestrách a dalších zdravotnických profesích stále urgentnější, dostávají lékařské fakulty od státu méně finančních prostředků, než kolik je náročná výchova odborníků fakticky stojí. Aktuálním zásadním úkolem Asociace děkanů lékařských fakult ČR, z.s., je tuto situaci koordinovaně řešit.


Množící se problémy vedoucí k nedostatku lékařů, podfinancování medicínského školství s úbytkem učitelů lékařství zejména v základních oborech, rozkolísání systému specializačního vzdělávání a trvající nejasnosti v postavení a fungování fakultních či univerzitních nemocnic vyvolaly potřebu aktivní a konsolidované spolupráce osmi lékařských fakult v ČR.


Ty představují významný segment vysokého školství, připravující budoucí lékaře včetně stomatologů, ale i řadu dalších zdravotnických odborníků, zabezpečující popromoční specializační přípravu a doktorská studia v medicínských oborech. Fakulty vytvářejí základnu biomedicínského výzkumu, který patří mezi nejúspěšnější část české vědy ve světovém srovnání, a spoluurčují podobu celého zdravotnického systému našeho státu. Z povahy svého poslání a administrativního ukotvení představují fakulty spojnici rezortů školství a zdravotnictví.


AKTUÁLNĚ

18. 6. 2024

Ohrožení klinické výuky povede k destrukci vzdělávání zdravotníků.


Asociace děkanů lékařských fakult se znepokojením sleduje plánovanou změnu legislativy, která dle jejího mínění ohrožuje základní roli lékařských fakult, tedy přípravu vysoce kvalifikovaných budoucích lékařů a dalších zdravotnických odborníků. Předseda ADLF, profesor Martin Repko, apeluje na kolegyně a kolegy, aby se společně zasadili za zachování kvality a racionálního způsobu zdravotnického vzdělávání vnaší zemi.


Více včísle 6/2024 časopisu České lékařské komory Tempus Medicorum.