HOME


Asociace děkanů lékařských fakult ČR

Pro budoucnost české medicíny

STARÁME SEPřestože je společenská poptávka po lékařích, sestrách a dalších zdravotnických profesích stále urgentnější, dostávají lékařské fakulty od státu méně finančních prostředků, než kolik je náročná výchova odborníků fakticky stojí. Aktuálním zásadním úkolem Asociace děkanů lékařských fakult ČR, z.s., je tuto situaci koordinovaně řešit.


Množící se problémy vedoucí k nedostatku lékařů, podfinancování medicínského školství s úbytkem učitelů lékařství zejména v základních oborech, rozkolísání systému specializačního vzdělávání a trvající nejasnosti v postavení a fungování fakultních či univerzitních nemocnic vyvolaly potřebu aktivní a konsolidované spolupráce osmi lékařských fakult v ČR.


Ty představují významný segment vysokého školství, připravující budoucí lékaře včetně stomatologů, ale i řadu dalších zdravotnických odborníků, zabezpečující popromoční specializační přípravu a doktorská studia v medicínských oborech. Fakulty vytvářejí základnu biomedicínského výzkumu, který patří mezi nejúspěšnější část české vědy ve světovém srovnání, a spoluurčují podobu celého zdravotnického systému našeho státu. Z povahy svého poslání a administrativního ukotvení představují fakulty spojnici rezortů školství a zdravotnictví.


AKTUÁLNĚ

26. 1. 2024 Setkání Asociace děkanů lékařských fakult s ministrem zdravotnictví, profesorem Vlastimilem Válkem


Děkani lékařských fakult na setkání s ministrem zdravotnictví deklarovali obavu ze závažného ohrožení kontinuity výuky na lékařských fakultách v souvislosti s tlakem ze strany poskytovatelů zdravotnické péče, především fakultních nemocnic, na naplnění klinických úvazků a omezení kombinovaných úvazků společných pracovišť. Problémem je dle nich také dlouhodobé podfinancování studijního programu Zubní lékařství, který fakulty dotují z vlastních zdrojů. Více ZDE.


prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

předseda Asociace děkanů lékařských fakult

Asociace děkanů lékařských fakult ČR


Předseda:

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

e-mail: repko@med.muni.cz

tel.: +420 549 491 301, +420 532 232 701