O NÁS

O NÁSAsociace děkanů lékařských fakult ČR, z. s., je samosprávným a dobrovolným spolkem svých členů a sdružuje děkany lékařských fakult veřejných a státních vysokých škol se sídlem na území České republiky. Zřízena byla za účelem zastřešovat komunikaci mezi představiteli lékařských fakult, koordinovat jejich společný postup v zásadních záležitostech týkajících se vysokého školství, vzdělávání zdravotnických pracovníků a biomedicínského výzkumu a prosazovat zájmy lékařských fakult, jimiž jsou zejména dobré podmínky pro vzdělávání budoucích a stávajících zdravotnických pracovníků a rozšiřování kapacit.

V ASOCIACI JE ZASTOUPENO
OSM LÉKAŘSKÝCH FAKULT


1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVYwww.lf1.cuni.czLÉKAŘSKÁ FAKULTA UK

V PLZNIwww.lfp.cuni.cz


LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHOwww.lf.upol.cz2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVYwww.lf2.cuni.czLÉKAŘSKÁ FAKULTA UK

V HRADCI KRÁLOVÉwww.lfhk.cuni.czLÉKAŘSKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITYwww.lf.osu.cz3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVYwww.lf3.cuni.cz


LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITYwww.med.muni.cz


VIZE A CÍLE


Pro budoucnost české medicíny


  >> Potřeba aktivní a konsolidované spolupráce lékařských fakult


  >> Dialog se státními orgány, s univerzitami ale i s občanskou veřejností


  >> Řešení podfinancovaného medicínského školství s úbytkem učitelů lékařství


  >> Debata o postavení a fungování fakultních či univerzitních nemocnic


  >> Kultivace systému specializačního vzdělávání

  PŘEDSEDA

  prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

  děkan Lékařské fakulty

  Masarykovy univerzity

  e-mail: repko@med.muni.cz

  tel.: +420 549 491 301,

  +420 532 232 701

  prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

  děkan Lékařské fakulty UK v Plzni  prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.

  děkan Lékařské fakulty UK

  v Hradci Králové

  e-mail: mandakj@lfhk.cuni.cz

  tel.: +420 495 816 242

  prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

  děkan Lékařské fakulty

  Univerzity Palackého

  e-mail: milan.kolar@upol.cz

  tel.: +420 585 632 001 

  MÍSTOPŘEDSEDA ASOCIACE

  prof. MUDr. Petr Widimský,

  DrSc., FESC

  děkan 3. lékařské fakulty UK

  e-mail: petr.widimsky@lf3.cuni.cz

  tel.: +420 267 102 233

  doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.,

  MBA, FRCPS

  děkan Lékařské fakulty Ostravské

  univerzity

  e-mail: rastislav.madar@osu.cz

  tel.: +420 553 461 701

  doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

  děkan 1. lékařské fakulty UK

  e-mail: martin.vokurka@lf1.cuni.cz

  tel.: +420 224 965 928

  prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

  děkan 2. lékařské fakulty UK

  e-mail: marek.babjuk@lfmotol.cz

  tel.: +420 224 434 800 

  Asociace děkanů lékařských fakult ČR


  Předseda:

  prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

  e-mail: repko@med.muni.cz

  tel.: +420 549 491 301, +420 532 232 701