DOKUMENTY

Zde najdete stanoviska či jiné dokumenty schválené Asociací děkanů lékařských fakut ČR.

22. 11. 2021 Stanovisko Asociace děkanů lékařských fakult k případnému vládnímu návrhu zavedení pracovní povinnosti

Asociace děkanů lékařských fakult nesouhlasí s možným plošným vyhlášením pracovní povinnosti pro studenty lékařských fakult, a to především proto, že příprava studentů na výkon lékařského povolání byla jak v tomto, tak v minulém roce závažně narušena. Stejně jako v předchozím období nabízíme, že studenti se podle svých možností dobrovolně zapojí do pomoci nemocnicím v nejpostiženějších oblastech.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. lékařské fakulty

.

4. 3. 2021 Stanovisko ADLF.

Asociace děkanů lékařských fakult ČR nesouhlasí s uvažovaným plošným přikázáním pracovní povinnosti všem studujícím v programu Všeobecné lékařství...

Více čtěte ZDE.

17. 2. 2021 Prohlášení ADLF k pracovnímu zapojení studentů ve zdravotnických zařízeních II.

Děkani všech osmi lékařských fakult jednoznačně nesouhlasí s již třetím obnovením pracovní povinnosti pro naše studenty...

Více čtěte ZDE.
4. 1. 2021 Prohlášení ADLF k pracovnímu zapojení studentů

ve zdravotnických zařízeních

Více čtěte ZDE.

29. 10. 2020 Dopis představitelům krajů stran pracovní povinnosti studentů

Asociace děkanů lékařských fakult vyjadřuje podporu představitelům studentské koordinační rady, kteří zaslali dopis představitelům krajů. Více čtěte ZDE.

14. 10. 2020 Deklarace společného postupu lékařských fakult v ČR pro sladění pomoci studentů
ve zdravotnictví s jejich řádným studiem v akademickém roce 2020–2021

V souvislosti s eskalací pandemie Covid‐19 v České republice, se souvisejícím vládou nařízeným
omezením výuky a s rozsáhlou pomocí stovek až tisíců studentů lékařských fakult ve zdravotnictví se
Asociace děkanů lékařských fakult ČR dohodla na dodržování následujících principů v akademickém
roce 2020–21. Více čtěte ZDE.

6. 10. 2020 Prohlášení Asociace děkanů lékařských fakult České republiky

Asociace děkanů lékařských fakult České republiky se distancuje od petice „Otevřený dopis lékařů
vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize“. Více čtěte ZDE.

Charakteristika, postavení, vznik a transformace fakultních nemocnic v ČR

Fakultní nemocnice jsou nástrojem, pomocí něhož je stát svým občanům schopen fakticky garantovat, že veškeré klíčové prvky a služby zdravotnického systému budou zabezpečeny bez ohledu na to, jak jsou momentálně některé z nich komerčně lukrativní. Více čtěte ZDE.

Reakce Asociace děkanů lékařských fakult ČR na zprávu z ČTK

Reakce Asociace děkanů lékařských fakult ČR na zprávu, kterou 19. června 2019 vydala ČTK pod názvem Macura: Za problémy lékařské fakulty v Ostravě může být konkurence. Více čtěte ZDE.

Pro budoucnost české medicíny

Reakce Asociace děkanů lékařských fakult ČR na žádost o informace pro časopis Týden

Reakce Asociace děkanů lékařských fakult ČR na žádost o informace o lékařských fakultách pro časopis Týden – konkrétně pro žebříček vysokých škol vytvořený tímto zpravodajským týdeníkem. Více čtěte ZDE.


Asociace děkanů lékařských fakult ČR

Asociace děkanů lékařských fakult ČR


Předseda:

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

e-mail: repko@med.muni.cz

tel.: +420 549 491 301, +420 532 232 701