DOKUMENTY


Asociace děkanů lékařských fakult ČR

Zde najdete stanoviska či jiné dokumenty schválené Asociací děkanů lékařských fakut ČR.

26. 1. 2024 Setkání Asociace děkanů lékařských fakult s ministrem zdravotnictví, profesorem Vlastimilem Válkem


Děkani lékařských fakult na setkání s ministrem zdravotnictví deklarovali obavu ze závažného ohrožení kontinuity výuky na lékařských fakultách v souvislosti s tlakem ze strany poskytovatelů zdravotnické péče, především fakultních nemocnic, na naplnění klinických úvazků a omezení kombinovaných úvazků společných pracovišť. Problémem je dle nich také dlouhodobé podfinancování studijního programu Zubní lékařství, který fakulty dotují z vlastních zdrojů. Více ZDE.

6. 12. 2023 Setkání Asociace děkanů lékařských fakult s profesorem RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D.


Po seznámení se strategickou analýzou potřeb resortu zdravotnictví se děkani lékařských fakult přiklánějí k potřebě zajištění kapacitního navýšení vybraných nelékařských studijních programů a zubního lékařství. To však bez další finanční státní podpory nelze za současných podmínek realizovat. Více ZDE.

15. 11. 2023 Reakce členů Asociace děkanů lékařských fakult na mediálně diskutovaný požadavek zániku anglických studijních programů na LF


Lékařské fakulty systematicky podporují internacionalizaci, která je především nezbytným finančním zdrojem dlouhodobě podfinancovaných lékařských fakult v ČR. Kompletní znění vyjádření ke stažení ZDE.

23. 10. 2023 Prohlášení děkanů lékařských fakult k aktuální situaci a k rizikům budoucího vývoje ve výchově mladých lékařů a dalších zdravotnických profesí


Asociace děkanů lékařských fakult České republiky vyjadřuje znepokojení nad současným vývojem diskuze o novele Zákoníku práce. Spatřujeme tato zásadní rizika pro kvalitu vzdělávání budoucích lékařů.


Tisková zpráva Asociace děkanů lékařských fakult ZDE.

22. 3. 2023 Předseda asociace prof. Martin Repko k debatě o platech akademických pracovníků


Děkani lékařských fakult reagují na veřejnou debatu o platech akademických pracovníků. Vysoké školství se dle nich potýká se systémovým problémem podfinancování jako celek, což může v důsledku vést k poklesu vzdělanosti celé společnosti. Zároveň však upozorňují, že změny v rozdělování prostředků činěné na základě nátlakových akcí mohou vést k další destabilizaci. Kompletní znění vyjádření ke stažení ZDE.

22. 11. 2021 Stanovisko Asociace děkanů lékařských fakult k případnému vládnímu návrhu zavedení pracovní povinnosti

Asociace děkanů lékařských fakult nesouhlasí s možným plošným vyhlášením pracovní povinnosti pro studenty lékařských fakult, a to především proto, že příprava studentů na výkon lékařského povolání byla jak v tomto, tak v minulém roce závažně narušena. Stejně jako v předchozím období nabízíme, že studenti se podle svých možností dobrovolně zapojí do pomoci nemocnicím v nejpostiženějších oblastech.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. lékařské fakulty

4. 3. 2021 Stanovisko ADLF.

Asociace děkanů lékařských fakult ČR nesouhlasí s uvažovaným plošným přikázáním pracovní povinnosti všem studujícím v programu Všeobecné lékařství...

Více čtěte ZDE.

17. 2. 2021 Prohlášení ADLF k pracovnímu zapojení studentů ve zdravotnických zařízeních II.

Děkani všech osmi lékařských fakult jednoznačně nesouhlasí s již třetím obnovením pracovní povinnosti pro naše studenty...

Více čtěte ZDE.

4. 1. 2021 Prohlášení ADLF k pracovnímu zapojení studentů

ve zdravotnických zařízeních

Více čtěte ZDE.

Pro budoucnost české medicíny

29. 10. 2020 Dopis představitelům krajů stran pracovní povinnosti studentů

Asociace děkanů lékařských fakult vyjadřuje podporu představitelům studentské koordinační rady, kteří zaslali dopis představitelům krajů. Více čtěte ZDE.

14. 10. 2020 Deklarace společného postupu lékařských fakult v ČR pro sladění pomoci studentů
ve zdravotnictví s jejich řádným studiem v akademickém roce 2020–2021

V souvislosti s eskalací pandemie Covid‐19 v České republice, se souvisejícím vládou nařízeným
omezením výuky a s rozsáhlou pomocí stovek až tisíců studentů lékařských fakult ve zdravotnictví se
Asociace děkanů lékařských fakult ČR dohodla na dodržování následujících principů v akademickém
roce 2020–21. Více čtěte ZDE.

6. 10. 2020 Prohlášení Asociace děkanů lékařských fakult České republiky

Asociace děkanů lékařských fakult České republiky se distancuje od petice „Otevřený dopis lékařů
vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize“. Více čtěte ZDE.

Charakteristika, postavení, vznik a transformace fakultních nemocnic v ČR

Fakultní nemocnice jsou nástrojem, pomocí něhož je stát svým občanům schopen fakticky garantovat, že veškeré klíčové prvky a služby zdravotnického systému budou zabezpečeny bez ohledu na to, jak jsou momentálně některé z nich komerčně lukrativní. Více čtěte ZDE.

Reakce Asociace děkanů lékařských fakult ČR na zprávu z ČTK

Reakce Asociace děkanů lékařských fakult ČR na zprávu, kterou 19. června 2019 vydala ČTK pod názvem Macura: Za problémy lékařské fakulty v Ostravě může být konkurence. Více čtěte ZDE.

Reakce Asociace děkanů lékařských fakult ČR na žádost o informace pro časopis Týden

Reakce Asociace děkanů lékařských fakult ČR na žádost o informace o lékařských fakultách pro časopis Týden – konkrétně pro žebříček vysokých škol vytvořený tímto zpravodajským týdeníkem. Více čtěte ZDE.

Asociace děkanů lékařských fakult ČR


Předseda:

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

e-mail: repko@med.muni.cz

tel.: +420 549 491 301, +420 532 232 701