HOME


Asociace děkanů lékařských fakult ČR

Pro budoucnost české medicíny

Stanovisko Asociace děkanů lékařských fakult České republiky k otázkám kompetencí ve specializačním vzdělávání lékařů. Specializační vzdělávání lékařů je velmi důležitým faktorem ve zvyšování kvality lékařské péče.

STARÁME SEPřestože je společenská poptávka po lékařích, sestrách a dalších zdravotnických profesích stále urgentnější, dostávají lékařské fakulty od státu méně finančních prostředků, než kolik je náročná výchova odborníků fakticky stojí. Aktuálním zásadním úkolem Asociace děkanů lékařských fakult ČR, z.s., je tuto situaci koordinovaně řešit.


Množící se problémy vedoucí k nedostatku lékařů, podfinancování medicínského školství s úbytkem učitelů lékařství zejména v základních oborech, rozkolísání systému specializačního vzdělávání a trvající nejasnosti v postavení a fungování fakultních či univerzitních nemocnic vyvolaly potřebu aktivní a konsolidované spolupráce osmi lékařských fakult v ČR.


Ty představují významný segment vysokého školství, připravující budoucí lékaře včetně stomatologů, ale i řadu dalších zdravotnických odborníků, zabezpečující popromoční specializační přípravu a doktorská studia v medicínských oborech. Fakulty vytvářejí základnu biomedicínského výzkumu, který patří mezi nejúspěšnější část české vědy ve světovém srovnání, a spoluurčují podobu celého zdravotnického systému našeho státu. Z povahy svého poslání a administrativního ukotvení představují fakulty spojnici rezortů školství a zdravotnictví.


AKTUÁLNĚ

Ve dnech 9.–10. listopadu 2018 se v Brně uskutečnilo setkání lékařských fakult České republiky a Slovenské republiky.

Děkani lékařských fakult sdružení v Asociaci děkanů lékařských fakult ČR vydali společné prohlášení.

Dopis Ministerstva zdravotnictví ČR reagující na Stanovisko Asociace děkanů lékařských fakult České republiky k otázkám kompetencí ve specializačním vzdělávání lékařů.

Asociace děkanů lékařských fakult ČR


Předseda:


Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


E-mail: aleksi.sedo@lf1.cuni.cz

Telefon: + 420 224 964 350


Místopředseda:

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

E-mail: dekan@med.muni.cz

Telefon: + 420 549 491 301