VIZE A CÍLE


VIZE A CÍLEPro budoucnost české medicíny

>> Potřeba aktivní a konsolidované spolupráce lékařských fakult


>> Dialog se státními orgány, s univerzitami ale i s občanskou veřejností


>> Řešení podfinancovaného medicínského školství s úbytkem učitelů lékařství


>> Debata o postavení a fungování fakultních či univerzitních nemocnic


>> Kultivace systému specializačního vzdělávání

Asociace děkanů lékařských fakult ČR


Předseda:


Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


E-mail: aleksi.sedo@lf1.cuni.cz

Telefon: + 420 224 964 350


Místopředseda:

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

E-mail: dekan@med.muni.cz

Telefon: + 420 549 491 301