O NÁS

O NÁS
Asociace děkanů lékařských fakult ČR, z.s., je samosprávným a dobrovolným spolkem svých členů a sdružuje děkany lékařských fakult veřejných a státních vysokých škol se sídlem na území České republiky. Zřízena byla za účelem zastřešovat komunikaci mezi představiteli lékařských fakult, koordinovat jejich společný postup v zásadních záležitostech týkajících se vysokého školství, vzdělávání zdravotnických pracovníků a biomedicínského výzkumu a prosazovat zájmy lékařských fakult, jimiž jsou zejména dobré podmínky pro vzdělávání budoucích a stávajících zdravotnických pracovníků a rozšiřování kapacit.

V ASOCIACI JE ZASTOUPENO OSM LÉKAŘSKÝCH FAKULT


1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
www.lf1.cuni.czLÉKAŘSKÁ FAKULTA UK


V PLZNI
www.lfp.cuni.cz


LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO
www.lf.upol.cz2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
www.lf2.cuni.czLÉKAŘSKÁ FAKULTA UK


V HRADCI KRÁLOVÉ
www.lfhk.cuni.cz3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
www.lf3.cuni.cz


LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY
www.med.muni.cz


PŘEDSEDA ASOCIACE

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan 1. LF UK

E-mail: aleksi.sedo@lf1.cuni.cz

Telefon: + 420 224 964 350

MÍSTOPŘEDSEDA ASOCIACE

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

děkan Lékařské fakulty MU

E-mail: dekan@med.muni.cz

Telefon: + 420 549 491 301

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC.

děkan 3. LF UK

E-mail: petr.widimsky@lf3.cuni.cz

Telefon: +420 267 102 233

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

děkan Lékařské fakulty UP

E-mail: kolar@fnol.cz

Telefon: +420 585 632 407

Prof. MUDr. Fínek Jindřich, Ph.D.

děkan Lékařské fakulty v Plzni


Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. LF UK

 

Asociace děkanů lékařských fakult ČR


Předseda:


Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


E-mail: aleksi.sedo@lf1.cuni.cz

Telefon: + 420 224 964 350


Místopředseda:

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

E-mail: dekan@med.muni.cz

Telefon: + 420 549 491 301